DIENSTEN KINDEREN EN JONGEREN

Mindfulness kinderen (6j-9j / 9j-12j) jongeren (12j-18j)

Mindfulness voor kinderen leert een kind spelenderwijs mindfulness toepassen in zijn dagelijkse leven.

Kinderen worden bewuster, creatiever en bouwen aan hun zelfvertrouwen. Door een afwisseling van aandachtsoefeningen, ontspanningsoefeningen, bewegingsoefeningen.

Kinderen leren omgaan met verschillende gevoelens, blijheid, stress, angst, onzekerheid en verdriet.

Door het volgen van de mindfulnesstraining merken veel kinderen op dat ze beter kunnen slapen, zich kunnen ontspannen in stressvolle momenten.

Bij de kindertrainingen worden de ouders mee betrokken, zodat zij ook thuis verder kunnen oefenen met het kind. Het biedt aanleidingen om belangrijke thema’s samen met je kind te bespreken. Het is leuk om samen met kind mindfulness te oefenen!

Kinder-en jongerentraining

Terugkomsessie kids

Individuele sessie

€250              1 sessie kids+ouders &

                                     7 sessie kids (1,5u per sessie)

€20              sessie (1,5u)

€25              sessie (1u)